گوگرد کلوخه 65 درصد آغشته به خاک واقع در انبار پالایشگاه

جدید

گوگرد آغشته به خاک (ضایعاتی) با درصد وزنی از 65 درصد

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

میانگین درصد وزنی گوگرد در مجموع  65 درصد برآورد شده و مبنای محاسبه قیمت 65 درصد خلوص گوگرد می باشد. کالای فوق در انبار پالایشگاه موجود می باشد.

3 محصولات دیگر در همان شاخه: