نشانی دفتر فروش: 

مشهد-خیابان آبکوه-نبش دانشسرای شمالی (آبکوه 7)-ساختمان پشتیبانی شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد-واحد 305- واحد بازاریابی و فروش
کدپستی: 13111-91896


تلفن کارشناسان فروش : 37288020-051 و 37288021-051


تلفن مسؤول واحد: 37288014-051


تلفکس: 37288020-051


ایمیل: sales@khangiran.com / sales@nigc-khangiran.ir
سایت فروش: eshop.nigc-khangiran.ir

نشانی پالایشگاه: 

کیلومتر 165 جاده مشهد-سرخس 

تلفن: 410-33650400-051

E-mail:sales@khangiran.com 

Web-site: www.khangiran.com